Proteasa, celulasa, lipasa, lactasa, maltasa, dextrosa de tapioca orgánica, goma arábiga orgánica, maltodextrina de tapioca orgánica, lecitina de girasol orgánica, aceite de palma orgánico, goma guar orgánica), sabor a piña orgánica